دعوت به همکاری

دعوت به همکاری بصورت حضوری و غیر حضوری ( دورکاری)

 

کارشناس حضور در غرفه نمایشگاه های بین المللی  Code:EREF (فعلا غیر فعال - فقط در زمان شرکت در نمایشگاه)

1 - روابط عمومی بالا و سابقه کار مرتبط

 2-تسلط به زبان انگلیسی 

بازاریاب رزومه های فارسی شخصی: Code: MRFP

 1- توانایی بازاریابی تلفنی و حضوری از منزل یا محل کارمند

  2- مسلط به نرم افزار ورد فارسی

  بازاریاب رزومه های انگلیسی شخصی: Code: MREP 

  1- توانایی بازاریابی تلفنی و حضوری از منزل یا محل کارمند

  2- مسلط به نرم افزار ورد انگلیسی و فارسی

  3- تسلط به زبان انگلیسی

  بازاریاب رزومه های فارسی شرکتی: Code: MRFC

  1- توانایی بازاریابی تلفنی و حضوری از منزل یا محل کارمند

  2- مسلط به نرم افزار ورد فارسی

  3- دارای لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت

   بازاریاب رزومه های انگلیسی شرکتی: Code: MREC

 1- توانایی بازاریابی تلفنی و حضوری از منزل یا محل کارمند

  2- مسلط به نرم افزار ورد انگلیسی و فارسی

  3- دارای لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت

  4- تسلط به زبان انگلیسی

  شرایط پرداخت مشاغل بازار یاب:

در ازای بازاریابی و اخذ سفارش هر رزومه مبلغ 10 درصد مبلغ رزومه

و در صورت تایپ محتوی و امور اداری آن 10 درصد مبلغ رزومه پرداخت خواهد شد.

 به عنوان مثال در ازای بازاریابی، امور اداری، تایپ و ادیت آن جمعا 20 درصد مبلغ کل رزومه پرداخت خواهد شد .

شرایط پرداخت کارشناس غرفه : قابل بحث

 

ارسال رزومه و عکس جدید به ایمیل زیر:

info@resumecenter.ir